Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Parkour moment hundparkour

NOVICE

4 tassar påHunden närmar sig och går upp på och  sätter alla fyratassar  på ett säkert sätt och stannar kvar på hindret i minst 5 sekunder. Visa 3 Höjder
2 tassar påHunden närmar sig hindret och placerar två framtassar  på hindret och stannar kvar på hindret i minst 5 sekunder. Föremålet måste vara över axelhöjd.
ÖverHunden måste hoppa över ett hinder som är minst i axelhöjd
UnderHunden går under ett objekt som gör att hunden måste böja på huvudet och objektet är mindre än axelhöjd.
RuntHunden startar nära föraren, går runt ett objekt som är  minst 1 m bort och gör en minsta 180 graders sväng tillbaka mot föraren. Hunden måste demonstrera runt i båda riktningarna.
BalansHunden går på ett föremålk som är minst lika brett som hundens ”Axelbredd” och minst tre gånger så långt som hunden.Visa både upp och nedgång också.
Stanna på objektHunden går upp på och stannar på ett object minst 10 sekunder i sittande, liggande eller stående ställning. Ska ha fokus på det den gör.
Rörligt objektObjektet måste röra sig när det utsätts för tryck från hundens tassar. Hunden måste placera minst två tassar på objektet   och justera balansen på lämpligt sätt på alla rörelser som hindret gör utan att ta sig av nämnda hinder.
MellanHunden passerar mellan 2 objekt där mellanrummet är mindre än två gånger hundens axelbredd.
In iHund hoppar in i ngt som har fyra sidor och stannar 5 sekunder. Visa både ihopp och uthopp
BackaBacka självständigt på platt mark 3 steg
Kreativitet3 olika beteenden på ett objekt.Måste vara parkour och inte trick
SekvensHunden tar 3 objekt på rad från vilken nivå som helst
INTERMEDIATE
Moment
4 tassar påHunden måste visa 4  tassar på, på för tre olika hinder. Varje hinder måste uppfylla ett annat av följande krav: 1: rörligt  2. 1,12 gånger axelhöjd och kortare än hunden åt alla fyra riktningar. Alla tre behöver inte göras på rad.
2 tassar påHunden placerar två tassar på ett objekt som är minst ankelhöjd och går pivot med bakbenen runt detta föremål.
ÖverHunden måste hoppa över ett hinder som är minst armbågshöjd hög. På den sida av hindret där hunden skulle landa, måste ha en annan typ av yta (till exempel hoppa från betong till gräs).
UnderHunden måste passera under ett objekt som kräver att den kryper, till exempel en bänk eller bräda. Måste passera hela vägen genom hindret, kan inte vända eller gå runt hindret.
stimuliHunden ska kunna skilja på att gåupp på hinder eller gå under hindret-kommando och videon ska visa båda beteenden i samma klipp.
BalansHunden går med alla fyra tassarna på ett föremål som är minst armbågshöjd och bredden av 2 tassar. Hunden ska gå fram och tillbaka och göra en 180 gtrader sväng utan att kliva av
BackaHunden ska kunna backa upp på ett hinder som är minst hashöjd. Hunden ska inte sitta ner i processen.
Mellan hinderHunden måste hoppa mellan två hinder som är minst lika långt från varandra som hundens kroppslängd. Hundar ska hoppa mellan plana ytor eller hoppa upp.
ReboundHunden måste gå upp till ett stabilt, plant hinder som lutar i 45 grader eller högre och utföra en snäv sväng, liknande den på en flyballbox. Alla fyra tassarna måste röra hindret. Varjetass bör inte röra föremålet mer än två gånger (en gång är idealiskt) och kontakttiden bör vara minimal. Beteende bör utföras i båda riktningarna. Detta är ibland känt som en rebound.
In iHunden måste gå in med alla fyra tassar i eller hoppa in i ett hinder som har fyra sidor på ett säkert sätt (som en låda eller tvättkorg) som är mindre än hundens längd på alla sidor och sidorna måste vara minst lika höga som hundens axe
SkickaFöraren måste stå minst 5 fot från ett upphöjt hinder och kunna indikera för hunden att gå till objektetpå egen hand. Hundar måste få alla fyra tassarna på objektetoch stanna där i 5 sekunder.
SekvensHunden måste utföra parkour-hinder i följd, minst fem i rad. Vilken säker kombination som helst kan användas. Video måste tydligt visa att hindren körs i rad. Inget beteende ska upprepas två gånger i rad, ett separat hinder ska användas för varje beteende. Hinder som används behöver inte listas ovan och kan vara från vilken nivå som helst. Sekvensen ska ha flyt och laget ska inte visa några tvekan. 1 minuts tidsgräns.
KreativitetHitta ett hinder som hunden kan visa fem olika parkourbeteenden med. Beteendena behöver inte vara specifikt de som beskrivs ovan. Beteenden måste dock vara parkourspecifika beteenden och inte bara trick. 1 minuts tidsgräns.
runtHunden måste visa att den kan gå runt minst 3 olika hinder minst 5 fot bort, vilket gör minst en 180 graders sväng runt varje hinder.
ELIT
4 tassar påDemonstrera 4 fot på 3 olika hinder. Varje objektmåste uppfylla ett annat av följande krav: 1 röra sig oförutsägbart, 2 Ett hinder som är två gånger axelhöjd och en halv hundlängd, 3 3 Med en öjd på 1, 8 meter på ena sidan. Hunden ska hoppa upp och placera alla fyra tassar på det.
Backa upp påHunden ska backa upp på ett hinder som är minst axelhöjd. Hunden får inte sätta sig.
In iHunden måste gå in i eller hoppa in i ett objekt som har fyra sidor på ett säkert sätt (som en låda eller tvättkorg) som mäter mindre än hälften av hundens längd på alla sidor, och sidorna måste vara minst lika höga som hundens armbågar.
UnderHunden ska passera under ett hinder som är minst lika långt som hunden och av en höjd som tvingar hunden att krypa, såsom en bänk eller bräda. Måste passera hela vägen genom hindret, kan inte vända eller gå runt hindret.
SkickaFöraren står mnst tre meter från ett upphöjt objekt och skicka hunden som självständigt ska ta det och sedan vänta fem sekunder och skicka hunden till ytterligare ett lika högt objekt. Alla fyra tassarna ska på båda objekten
BalansHunden måste gå med alla fyra tassarna på ett hinder som är minst två gånger hundens axelhöjd eller maximalt 50” (1,3 m) och smalare än hundens axelbredd. Måste fortsätta på hindret i sin helhet (till minst tre gånger längre än hunden), utan att kliva av hindret. När som helst under tiden ska hunden vända sig två gånger 180 grader utan att kliva av hindret och visa bra balans hela tiden.
Balans 2Alla fyra tassarna ska vara på ett hinder som antingen är hälften av hundens axelbredd eller två gånger hundens tassar och stå där minst 5 sekunder
Mellan hinderHunden måste hoppa mellan två hinder med minst armbågshöjd högt som är minst så långt ifrån varandra som 1 ½ gånger hundens kroppslängd.
ReboundHunden måste gå upp till ett stabilt, plant hinder som lutar i 90 graders vinkel mot marken. Alla fyra tassarnaa måste komma i kontakt med hindret. Varje fot bör inte röra föremålet mer än en gång, och kontakttiden med föremålet bör vara minimal.
StimuliHunden ska demonstrera 4 tassar på, under och runt på samma objekt Videon måste visa alla delar i ett klipp.
SkickaFöraren skickar till ett objekt på 3-4,5 m bort och minst 2 tassar på. Sedan gör föraren om skickat men stoppar hunden (Som ska stanna) mellan hindren. Föraren får inte röra hunden.
7 i radHunden måste utföra parkour-hinder i följd, minst sju i rad. Vilken säker kombination som helst kan användas. Video måste tydligt visa att hindren körs i rad. Inget beteende ska upprepas två gånger i rad, ett separat hinder ska användas för varje beteende.
KreativitetHitta vilket hinder som helst och visa sju olika parkourbeteenden med samma hinder. Beteendena behöver inte vara specifikt de som beskrivs ovan. 1 1/2 minuts tidsgräns.
Annons