Hundfitness

Vill du ha hjälp med fysträning och foder eller ta DMWYD-titlar i hundfys hjälper jag dig gärna. Jag är CCFC (Canine conditioning Fitness coach).

Hör av dig på instagram@aktivafyrfotingar eller mail aktivafyrfotingar@gmail.com om du vill ha hjälp.

Beskriv vad du behöver hjälp med, om hunden har problem med något eller har varit skadad.

Observera att hunden måste ha bedömts av veterionär vid skada innan den kommer hit.