Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Grundförutsättningar för hundparkour

Grundf

Hundparkour är tänkt att vara en tillgänglig sport för både hundar och människor. Hundar av alla åldrar och raser (eller blandningar!) är välkomna. Hundar med funktionshinder av alla slag kan delta så länge de kan göra det på ett säkert sätt.

Hunden får inte framföras i halsband utan skall vara lös eller helst bära sele med koppel (om det används) fastklämt i ryggen. Selens bredd måste vara lämplig för hundens storlek (minst 1 tums remmar för alla utom de minsta hundarna). Selen kan tas bort för hinder som görs. på marknivå (under, genom, etc).Om den är lös måste den vara i ett säkert område.

Om kopplet är kopplat ska kopplet vara 1-2 meter långt, inga flexikoppel eller långlinor. Långa linor är mycket fastnar lätt och kan stopp en hund hårt mitt i en rörelse. Detta har potential att vara ganska farligt både fysiskt och mentalt för hundar.

Axelhöjdsregeln gäller ALLTID. Ingen hund ska av någon anledning hoppa ner till hårda ytor (betong, sten, asfalt, etc.) från något högre än sin axelhöjd. När du är osäker, välj säkerhet! Hundar får bäras eller sänkas ner om detta kan göras på ett säkert och bekvämt sätt. Om de inte kan bäras måste en alternativ väg ner hittas.

Hundar måste utföra alla hinder självständigt och med självförtroende. Alla beteenden måste avsiktligt uppmärksammas. Förare får röra sin hund när som helst för att garantera säkerheten, men de får inte lyfta eller ta upp en hund och sätta den på ett hinder. Den enda gången det är tillåtet att plocka upp en hund är att på ett säkert sätt ta bort en hund från ett hinder.

Hinder:

Respekt för miljön ska alltid visas, ta dig därför inte in på områden där hundar inte får/Bör vistas. Inga dagis, skolgårdar eller lekplatser.

Agilityutrustning kan användas sparsamt, vi uppmuntrar dig starkt att använda och hitta andra hinder. Om agilityutrustning används måste användningen vara minimal och den måste användas på ett nytt eller icke-traditionellt sätt.

.

Godis:

Godis kan användas på alla nivåer, men kan inte användas som ett lockbete. Hunden ska förstå vad föraren menar och utföra uppgiften utan lockelser.

Skickar du in i videoform ska denna innehålla en oredigerad upprepning av beteendet och bör vara Det är viktigt att vi ser hur en hund tar sig på och av ett hinder.

Annons