FITNESS TITELGuide

Målet med fitnessträningen är inte nödvändigtvis att bli starkast, snabbast, mest agil eller vinna. Här arbetar vi isället med hunden på den nivå den är för att sakta tänja på gränser och utmana hunden på ett tryggt och roligt sätt.

För dig som vill ta börja träna fitness kan du kika på klassernas innehåll. Nedan följer länkar till sidor där momenten i respektive klass beskrivs. Jag har bara tagit upp vad som kommer i i de fyra grundklasserna (Championatet bedöms alltid i USA precis som för tricks) Alla måste börja med CCF 1 och arbeta sig uppåt. Nedan är enbart en beskrivning av momenten för att lära dig lära in dem går det bra att boka kurs både online och offline eller gå med i det fria SPARKTEAMET ”ALL time zone spark team” på Facebook.

Träna lugnt.

Vi uppmuntrar alla ekipage att ta det lugnt och inte stressa fram. Momenten behöver inte vara perfekta så ha kul och jobba tyggt är viktigt och att träna fitness handlar inte om tävling utan om att stärka hunden. I Många av grenarna finns det prylar som du kanske inte har hemma. Men låt det inte avskräcka dig. Det viktigaste är att vi tränar rätt saker så det finns en lista med ideer på utbyten av de dyra prylarna. Bedömningen av fitness är gratis för dig som ämnar registrera titeln.

Titlarna ock kriterierna kommer från början från USA och det är också där de registreras (mot en mindre registreringsavgift) . Vid registreringen kan du välja om du vill få ett diplom i pdf, eller diplom och band/rosett hemskickat)

Kostnadsfri bedömning:

Bedömningen av fitness är gratis för dig som ämnar registrera titeln och du kan bedömas på följande sätt:

1: Du kan du skicka din youtube/Drivelänk med film till mig på aktivafyrfotingar@gmail.com.

2: Du går med i vårt nya SPARK team ” ALL TIME ZONE Spark team” lägger upp en bild och presentation på din hund och lägger upp klippen ett och ett, Vi bedömer snarast. Efter det kan du skicka in.

Viss coachning sker också i vår grupp. Den enda kostnaden du har är alltså för registrering av titel/diplom

Nedan finns länkar till vad som ingår i varje nivå för NIVÅ

CCF1

CCF 2

CCF 3

CCF 4