Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

CCF1(Canine Condition Fitness 1)


Regler för CCF1 är att vi inte har bråttom utan detta skall vara träning och skoj. Nedan hittar du en lista på moment för Canine Conditioning Fitness nivå 1-4. Vill du göra championatet efter nivå 4 så lägger vi upp det tillsammans .

I varje moment finns det utbytesmaterial om du inte har sakerna hemma,

I Vissa moment är det bra om du har koppel då vi gärna vill att hunden inte har för bråttom Hunden ska utföra beteendet med trygghet men du får gärna stötta din hund och belöna.

GUIDE NIVÅ 1

GUDIE NIVÅ 2

GUDIE NIVÅ 3

GUDIE NIVÅ 4

Annons